Penafian

Tapak timehotelmelaka.com terutamanya terdiri daripada pautan ke laman web yang memenuhi tempahan dalam talian perjalanan, maklumat hotel dan tapak kajian hotel dan oleh itu laman-laman ini adalah di luar kawalan kami dan oleh itu kandungan yang boleh berubah tanpa pengetahuan kita.

Kami di timehotelmelaka.com itu boleh menanggung tidak bertanggungjawab bagi apa-apa maklumat, atau kandungan sekali tapak timehotelmelaka.com telah ditinggalkan.

Kami membuat setiap usaha untuk memastikan bahawa laman web kami telah dipilih adalah yang berwibawa dan standard yang tinggi, dan telah melaksanakan dasar pemantauan untuk memastikan bahawa ini masih kes itu. Sila tidak teragak-agak untuk menghubungi kami jika anda mencari salah satu pautan langsung kami membawa kepada laman web yang tidak sesuai dengan kriteria ini.

Sekiranya anda cuba untuk membeli mana-mana produk hasil daripada mengikuti pautan dari laman web ini, kita tidak boleh bertanggungjawab dalam apa jua keadaan bagi barang-barang, perkhidmatan atau maklumat kontrak anda untuk membeli. Nor boleh kita bertanggungjawab untuk bayaran balik atau hutang lapuk.

Kami tidak bergabung dengan Time Hotel Melaka website Rasmi.

Kandungan dipaparkan di timehotelmelaka.com dan komen Hantar mengenai cerita atau artikel mengenai timehotelmelaka.com adalah tanggungjawab orang yang diberikan mereka. timehotelmelaka.com tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kandungan yang akan dilarang oleh undang-undang dalam bidang kuasa berkenaan, dan akan membuang kandungan yang dianggap menyalahi undang-undang. Jika anda merasakan bahawa kandungan yang tidak sesuai (melanggar hak harta intelek, pelanggaran hak cipta, dan lain-lain) telah disiarkan di timehotelmelaka.com, sila hubungi kami dan kami akan bertindak balas dengan segera dan mengambil tindakan.